Contact

Telefon: +48 22 465 91 52 | email: helpdesk@dynamicsdc.com

Contact

NAV Admin

Przejdź z usług reaktywnych na proaktywne

To jak działa aplikacja Microsoft Dynamicss NAV nie jest tylko wypadkową dostępnych funkcjonalności czy dobrze oprogramowanych modyfikacji.

Niekiedy równie ważne jest utrzymywanie systemu w dobrej kondycji – np. monitorowanie obciążenia bazy danych, wykorzystania procesora czy pamięci; identyfikowanie wąskich gardeł; wgrywanie dostępnych ‚łatek’ oprogramowania, czy diagnozowanie często występujących błędów.

Ideałem do którego dążymy jest to, żeby klient dowiadywał się o potencjalnych problemach z systemem zanim one wystąpią.